Připravované prodeje


olomouc

kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

Nová vydání


kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

Euro Souvenir bankovka
KUNÍN

kunin

Prodej EuroSouvenir bankovky Kunín k příležitosti 30. výročí osamostatnění obce
Náklad 10.000 kusů
(8.000 kusů, 2.000 kusů s přítiskem ANNIVERSARY 2020).

EuroSouvenir Kunín je vydán při příležitosti 30 let od osamostatnění obce Kunín. Obec Kunín byla v roce 1975 připojena k městu Nový Jičín, jako místní část. Po prvních demokratických samostatných volbách v roce 1990 se obec k 1.1.1991 opět osamostatnila. Hlavním motivem bankovky je Zámek Kunín, dominanta obce a turisty hojně navštěvovaná kulturní památka. Zámek náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro hrabata z Harrachu jej v letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt, autor slavného zámku Belveder ve Vídni. Zahradní průčelí kunínského zámku nápadně připomíná slavnou salcburskou rezidenci. Ne náhodou jí rakouští turisté nazývají také jako "malý moravský Mirabell".
Největšího rozkvětu se zámek dočkal na přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené z Harrach-Hohenemsu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Jeho nejznámějším žákem byl pozdější Otec národa a velký český historik František Palacký.
Zdevastovaný zámek vypadal v době osamostatnění obce jako zřícenina, od roku 1999 je ve vlastnictví Obce Kunín, která se, pod odborným dohledem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace a Národního památkového ústavu, postarala o záchranu této památky. Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí původní zámecké sbírky. Od roku 2004 je zpřístupněn turistům jako instalovaný objekt Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace.
Kromě zámecké expozice jsou návštěvníkům přístupny pokoje s expozicí mapující historii obce Kunín, na kterou navazují prostory Kabinetu přírodnin s expozicí minerálů, zkamenělin, hornin od nás, ale i ze světa.

Podmínky prodeje:
Zahájení prodeje: 1. 5. 2021 (sobota)
Spuštěn prodej poštou v 8:00. Objednávky se přijímají na e-mail: obec@kunin.cz. Na objednávky došlé před 8:00 nebude brán zřetel. Běžné vydání bez omezení objednávaných kusů, limit 5 kusů s přítiskem ANNIVERSARY na jednu objednávku. Prodej postupně bez možnosti výběru sériového čísla.
V objednávce uvádějte úplnou adresu (jméno, příjmení, ulice, číslo popisné/orientační, poštovní směrovací číslo, obec, stát). Po zpracování Vaší objednávky Vám přijdou pokyny k platbě s číslem účtu, číslem účtu ve formátu IBAN a variabilním symbolem. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu budou vráceny zpět. Po úhradě platby bude odesláno doporučeným dopisem. Cena bankovky 80 Kč za kus. Poštovné v České republice 70 Kč. Poštovné do zahraničí (EU) 140 Kč.
Euro Souvenir je možné za stejných podmínek koupit osobně na Obecním úřadě v Kuníně, Kunín č. p. 69, v úředních dnech (pondělí, středa 8.00 - 11.00 a 12.00 – 17.00) nebo v případě uvolnění epidemiologické situace na pokladně zámku Kunín, Kunín č. p. 1, v turistické sezóně (duben - říjen).
Upozorňujeme zájemce o nákup Euro Souvenýrů, že Obec Kunín si vyhrazuje právo vybraná čísla ponechat pro reprezentační a propagační účely.

www.kunin.cz
www.muzeumnj.cz/zamek-kunin