Připravované prodeje


olomouc

kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

Nová vydání


kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

Kontakt

Společnost Nunofia s.r.o., je výhradním držitelem licence a vydavatelem konceptu Euro Souvenir pro konkrétní turistické lokality, které jsou v některých případech zároveň jejich výhradním místem prodeje na území České republiky.

Některá vydání Euro Souvenýrů, jakož i sběratelské pomůcky si můžete zakoupit online na stránce: www.nunofi.sk

Ne všechna vydání je však možné zakoupit online. V případě, že máte zájem o vydání, které aktuálně není v nabídce eshopu, je třeba se obrátit přímo na danou lokalitu, pro kterou bylo vydání realizováno, je-li na dané lokalitě ještě k dispozici.

Bližší informace ohledně jednotlivých vydání seřazených podle sériového čísla let vydání, s informací o jejich dostupnosti a místě prodeje (pokud nejsou vyprodané) naleznete na odkazech níže:
Dostupná vydání i místa prodeje motivů roku 2018 naleznete zde: Emise 2018
Dostupná vydání i místa prodeje motivů roku 2019 naleznete zde: Emise 2019
Dostupná vydání i místa prodeje motivů roku 2020 naleznete zde:Emise 2020
Dostupná vydání i místa prodeje motivů roku 2021 naleznete zde:Emise 2021
Dostupná vydání i místa prodeje motivů roku 2022 naleznete zde:Emise 2022
Dostupná vydání i místa prodeje motivů roku 2023 naleznete zde:Emise 2023

Vzhledem k tomu, že se jedná o oficiální vydání, společnost Nunofia, s.r.o. si vyhrazuje právo realizovat koncept 0 Euro Souvenir výlučně přímo institucím (státním nebo soukromým), které provozují konkrétní turistické lokality, kulturní a historické památky, muzea, hrady, zámky, jsou přímo aktivní v turistickém ruchu, případně se jedná o města a obce, na jejichž území jsou zajímavé historické nebo kulturní památky, nebo pro oficiální informační a turistické kanceláře.

V případě specifických vydání, jako jsou ztvárnění významných osobností, uměleckých děl, významných výročí, společenských akcí a oslav, si společnost Nunofia s.r.o., vyhrazuje právo jejich realizace výhradně s vlastníky autorských práv na použití obrazové podobizny konkrétní osobnosti, autory nebo vlastníky autorských práv na použití vyobrazení uměleckého díla a organizátory konkrétních akcí.

Soukromá vydání (pro fyzické osoby nebo obchodní společnosti), která nejsou relevantním způsobem propojena na daný motiv, stejně ani zprostředkovaná vydání, společnost Nunofia s.r.o., nerealizuje.

Pro posouzení žádosti na realizaci 0 Euro Souvenýru je třeba nám zaslat emailem následující informace:

  • Název organizace, která má zájem o vydání 0 Euro Souvenýru
  • Motiv 0 Euro Souvenýru
  • Propojení organizace, která má zájem o vydání 0 Euro Souvenýru s daným motivem
  • Účel vydání
  • Místo prodeje
V případě, že patříte mezi výše uvedené instituce se zájmem o vydání 0 Euro Souvenýru, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo emailem. Rádi vám pomůžeme při realizaci vašeho vydání.


Nunofia s.r.o.
Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica

Ľuboš Klein
Obchodní ředitel Česká a Slovenská republika

lklein@eurosouvenir.sk

mobil: +421 948 630 096
Tel.: +421 48 412 3392

Fakturační údaje a sídlo společnosti:
Nunofia, s.r.o.
Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 48170160, DIČ: 2120074814, IČ DPH: SK2120074814
Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.28162/S.