Připravované prodeje


olomouc

kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

Nová vydání


kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

Euro Souvenir
KUTNÁ HORA

kutna-hora

Na počátku středověku byla nynější Kutná Hora poklidným místem, kde žilo jen několik málo lidí. I proto si zde založili klášter cisterciákové, mniši, kteří vyhledávali samotu a ticho k modlitbě. Vše se změnilo, když tu byly nalezeny bohaté zdroje stříbrné rudy. Vypukla stříbrná horečka a zanedlouho vzniklo rušné město, které záhy získalo královská privilegia. Na konci 14. století se začal stavět velkolepý chrám sv. Barbory, který dnes patří do zlatého fondu světového architektonického dědictví.

Stojí na skále na západním svahu říčky Vrchlice, nad místem, kde byl hlavní vstup do nejhlubšího dolu města. Chrám se tyčí nad krajinou, jako by do ní od věků patřil: jako zhmotněná naděje nejen všech horníků a středověkých měšťanů, ale i nás, kteří k němu přicházíme dnes. Byl stavěn po vzoru velkých francouzských katedrál. V subtilním kamenném zdivu jsou osazena velkorysá okna, která otevírají prostor pro mystický dialog světla a stínu. Nečekané řešení horního patra, s emporami po obou stranách hlavní lodi, ještě posiluje úlohu světla proudícího dovnitř. Geniální zaklenutí s krouženými žebry je pozdvihnuto na vrchol estetiky a podtrhuje jedinečnost celé stavby.

Dodnes můžeme žasnout nad dovednostmi našich předků, nechat se oslovit a snad i trochu proměnit krásou uměleckých děl.

Prodejní cena: 80,- Kč
Náklad: 5000 ks
Prodej : infocentrum u chrámu sv. Barbory
Online nákup bude upřesněn
Zahájení prodeje: 24. 05. 2021
Informace: +420 605 267 380
eshop@khfarnost.cz
www.khfarnost.cz/cs/eurobankovka/
www.khfarnost.cz/cs/chram-svate-barbory/

Podmínky prodeje:
Čísla bankovek jsou podle pořadí, bez možnosti výběru čísla.
1 – 100 prodej pouze 1 ks / osoba
101 – 1000 prodej max. 10 ks / osoba
1101 – 3000, 3600 - 5000 prodej max. 20 ks / osoba
1388 V roce 1388 byl založen chrám sv. Barbory. Eurobankovka s tímto pořadovým číslem bude vydražena. Termín aukce bude zveřejněn.
Možnost výběru ročníkových čísel 1920 – 2021.