Připravované prodeje


sberatel

saudek-02

saudek-01

citroen

moravia

plzen-v3

Zobrazit více...

Nová vydání


citroen

moravia

saudek-v1

skola

slezskoostravsky

Zobrazit více...

Euro Souvenir bankovka
EMIL ZÁTOPEK


Euro Souvenir bankovka EMIL ZÁTOPEK je vyprodána!

zatopek

Důrazně upozorňujeme všechny zájemce o koupi vydání EMIL ZÁTOPEK, že jakékoli vylepování nebo umísťování seznamů či poradníků na fasády a stěny budov v areálu Pražského hradu je přísně zakázáno. Prodejce rovněž není nijak povinen jakýkoli pořadník akceptovat a řídit se jím.

Již 21. září 2022 bude zahájen prodej vydání EMIL ZÁTOPEK.
Prodejním místem bude opět Pražský hrad
Náklad: 3000 ks
Prodejní cena: 100,- Kč / ks s DPH.

Začátek prodeje:
21.9.2022 od 9:30

Hlavní prodej začne na míste:
prodejna Zelená světnice Starý Královský palác
III. nádvoří Pražského Hradu
119 00 Praha 1 - Pražský hrad
Tel. +420 2 22364539

Prodejní limity:
Čísla do 100: 1 ks
Čísla od 101 – 1000: do 5 ks
Ročníková čísla (1920 – 2022) s možností výběru: do 2 ks
Ostatní čísla: neomezeně

V následujíci dny bude prodej pokračovat taky na míste:
MUSEUM SHOP
Obchod se nachází v průjezdu ke Katedrále sv. Víta mezi II. a III.nádvořím
119 00 Praha 1 - Pražský hrad