Připravované prodeje


olomouc

kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

Nová vydání


kafka

metro

smetana

csa

zoo

Zobrazit více...

0 Euro Souvenir
PRAHA (CZAA3)

praha-v3

Katedrála sv. Víta je nejvýznamnějším pražským chrámem jak z kulturně-historického hlediska, tak z hlediska velikosti. Byla svědkem korunovací českých králů, významných historických událostí a dodnes je místem odpočinku mnoha panovníků, jejich rodinných příslušníků, šlechticů, světců, ale také arcibiskupů. Na místě současné katedrály kolem roku 925 založil kníže Václav rotundu, kterou zhruba v roce 1060 přestavěli do podoby třílodní baziliky se dvěma věžemi. Kaple nesoucí jméno sv. Václava je centrem katedrály s původní výzdobou ze 14. století, ale zároveň je i jeho hrobem. Výraznou gotickou přestavbu chrámu zahájil samotný Karel IV. v roce 1344 a nechal v něm zdůraznit významné rody panovnických dynastií Přemyslovců a Lucemburků. Téhož roku zřídil papež Klement VI. pražské arcibiskupství, čímž byla bazilika sv. Víta povýšena na chrám metropolitní. Na čelo stavby byl povolán mistr Matyáš z Arrasu, díky kterému se do Prahy dostala francouzská katedrální architektura. Neméně významný byl také jeho nástupce Petr Parléř. Je třeba připomenout, že období obou velkých mistrů se shoduje s dobou, kdy byla Praha sídlem panovníka celé Svaté říše římské a zároveň dějištěm rozsáhlé výstavby. Ta se zastavila, stejně jako práce na samotné katedrále, po vypuknutí husitských válek v roce 1419. To na celá staletí značně zbrzdilo dokončení chrámu podle původních plánů. Dá se říci, že některé části stavby se podařilo dovést do úspěšného konce, zatímco jiné se podařilo dokončit jen provizorně. Díky iniciativě Rudolfa II. byla v 16. století vybudována novější hrobka. Ve 2. polovině 19. století se však podařilo chrám dokončit a v roce 1929 slavnostně vysvětit. Katedrála jako součást Pražského hradu tvoří neodmyslitelnou součást historické Prahy i jejího charakteristického panoramata. Tak jak bylo zamýšleno v dávné minulosti, stala se důležitým duchovním a v pozdějších dějinách také státnickým centrem.

Euro Souvenir PRAHA (CZAA3)
Náklad: 10 000 ks
Cena: 80,- Kč
Termín prodeje: 21.4.2022
Místo prodeje:
1. Předsálí Starého Královského paláce
III. nádvoří Pražského Hradu
119 00 Praha 1 - Pražský hrad

2. Museum shop
obchod se nachází v průjezdu ke Katedrále sv. Víta mezi II. a III. nádvořím
119 00 Praha 1 - Pražský hrad