Připravované prodeje


zoo

sberatel

saudek-02

saudek-01

citroen

moravia

Zobrazit více...

Nová vydání


zoo

citroen

moravia

saudek-v1

skola

Zobrazit více...

0 Euro Souvenir
PRAHA (CZAA4)

praha-v4

Zlatá ulička u Daliborky, ikonicky známé a turisty vyhledávané místo staré Prahy, je posledním pozůstatkem drobné středověké zástavby Pražského hradu. Ulička vznikala od 15. století po výstavbě severního opevnění. V minulosti byla známá pod názvem Zlatnická ulička především pro činnost drobných zlatníků, kteří mimo jiné řemeslníky v ulici působili. Poskytovala ubytování také hradní stráži, která měla odtud na hradby několik přístupů. Jednotlivé objekty se dokonce spojují i se známými jmény lokálních či dokonce národních dějin. Například v domě č. 22 v letech 1916 a 1917 pracoval Franz Kafka. Některé z domů byly obydleny až do II. světové války, ale už za I. ČSR se kladl důraz pro zachování místní architektury. Aktuální podoba pochází z poloviny minulého století. V současnosti je každý z domů snadno odlišitelný svojí architekturou, fasádou, ale také příběhy. Prostory jsou využívány jako drobné prodejny suvenýrů, ručních výrobků, působí zde i nadační galerie, ale především několik objektů slouží jako expozice věnovaná pěti stoletím dějin spjatých s uličkou. Ulice ležící mezi Bílou věží a Daliborkou je součástí prohlídkových okruhů po Pražském hradě a jedno z nejfotografovanějších míst vůbec. Odehrával se tu a také natáčel děj meziválečného filmu Martina Friče Varhaník u sv. Víta z roku 1929. Část z uličky jsme mohli vidět také v pohádce Sůl nad zlato z roku 1982.

Euro Souvenir PRAHA (CZAA4)
Náklad: 10 000 ks
Cena: 80,- Kč
Termín prodeje: 21.4.2022
Místo prodeje:
1. Předsálí Starého Královského paláce
III. nádvoří Pražského Hradu
119 00 Praha 1 - Pražský hrad

2. Museum shop
obchod se nachází v průjezdu ke Katedrále sv. Víta mezi II. a III. nádvořím
119 00 Praha 1 - Pražský hrad