Připravované prodeje


metro

smetana

csa

zoo

sberatel

saudek-02

Zobrazit více...

Nová vydání


metro

smetana

csa

zoo

citroen

Zobrazit více...

0 Euro Souvenir
PRAHA (CZAA5)

praha-v5

Pražský hrad je nejvýznamnějším místem Prahy a nejvýznamnější českou památkou, která láká turisty z celého světa. Známý je také jako největší souvislý středověký hradní komplex na světě o rozloze téměř 70 000 m2. Jako součást historického jádra Prahy byl hrad zapsán v roce 1992 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho historie přesahuje jedno tisíciletí. Založení Prahy a hradu se připisuje knížeti Bořivojovi z rodu Přemyslovců a období kolem roku 880. Od té doby je toto místo sídlem českých knížat a králů. V dobách Svaté říše římské bylo sídlem císaře rozsáhlého evropského území a za dob Československa a samostatné České republiky sídlem prezidenta. Hradní komplex se skládá z církevních, úředních, palácových, obytných budov, ale také budov s obrannou funkcí. Zastoupena jsou všechna architektonická období středověku a novověku. Konkrétně hradní komplex tvoří především dominantní Katedrála sv. Víta s nezaměnitelnou barokní věží. Byla místem korunovace českých králů, ale také místem uložení ostatků panovníků, šlechty, arcibiskupů i relikvií svatých. Je jen jednou z mnoha památek, které jsou úzce propojeny na velkou osobnost českých dějin, Karla IV. Hrad tvoří také románská bazilika sv. Jiří, Lobkovický palác a Královský palác se slavnostním Vladislavovým sálem, slavná Zlatá ulička s nedalekou věží Daliborka, a další stavby a objekty. Součástí je i krásný renesanční letohrádek královny Anny, známý jako „Belveder“, byl postavěn mezi lety 1538-1560 Ferdinandem I. Habsburským v Královské zahradě pro manželku Annu Jagelonskou. Koncem 16. století byla postavena Obrazárna Pražského hradu, jejíž vznik je spojen s císařem Rudolfem II., známým i pro jeho vztah k umění a alchymii. Od konce 17. století je součástí hradu i Jízdárna u Prašného mostu.

Euro Souvenir PRAHA (CZAA5)
Náklad: 10 000 ks
Cena: 80,- Kč
Termín prodeje: 21.4.2022
Místo prodeje:
1. Předsálí Starého Královského paláce
III. nádvoří Pražského Hradu
119 00 Praha 1 - Pražský hrad

2. Museum shop
obchod se nachází v průjezdu ke Katedrále sv. Víta mezi II. a III. nádvořím
119 00 Praha 1 - Pražský hrad