Připravované prodeje


metro

smetana

csa

zoo

sberatel

saudek-02

Zobrazit více...

Nová vydání


metro

smetana

csa

zoo

citroen

Zobrazit více...

Euro Souvenir bankovka
VELKÁ SYNAGOGA V PLZNI

synagoga plzen

Dominanta Plzně, největší v ČR, jedna ze tří největších v Evropě nebo jedna z pěti největších na světě….
To vše jsou přízviska, kterými se pyšní Velká synagoga. Základní kámen této monumentální stavby byl položen 2.12.1888 podle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera.
Krátce nato však představitelé plzeňské obce zjišťují, že náklady plánované výstavby přesahují jejich možnosti a v srpnu 1889 od původních plánů a spolupráce s architektem Fleischerem upouští.
V následujících měsících nechává obec zpracovat několik skic, které podmiňuje např. vytvořením 1.200 míst k sezení nebo celkovými náklady ve výši 200 000 zlatých.
Poté, co se Emanuel Klotz vzdává honoráře za vypracování stavebních plánů, pokud bude pověřen vlastní výstavbou, stává se tento známý plzeňský stavitel a majitel cihelen autorem synagogy.
Synagoga je slavnostně otevřena 7.9.1893, avšak plzeňští židé se z ní netěší příliš dlouho. V lednu 1942 je třemi transporty deportováno do Terezína 2605 židovských obyvatel z Plzně.
Synagogu od zničení uchrání nejspíše poloha mezi dvěma domy a skutečnost, že slouží jako sklad zabaveného nábytku a později jako dílna, kde se šijí uniformy pro německé vojáky.
Po válce se synagoga navrátí značně zdecimované židovské obci, přečká i období komunistické zlovůle, avšak její stav se postupně zhoršuje.
Částečná rekonstrukce exteriéru proběhne v letech 1994 – 1998, na celkovou rekonstrukci si však synagoga musí počkat dlouhých 21 let. Ta je započata v roce 2019 a dne 10. dubna 2022 je Velká synagoga slavnostně znovuotevřena.

VELKÁ SYNAGOGA V PLZNI
Náklad: 5000 ks
Cena: 100,- Kč
Termín prodeje: v přípravě
Místo prodeje: PLZEŇ-TURISMUS, náměstí Republiky 41, 30100 Plzeň. www.visitplzen.eu